تبلیغات

استانداردهای ساختمانی در کشور اصولی نیست

استانداردهای ساختمانی در کشور اصولی نیستایران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا از استاندارد مناسب در صنعت ساختمان برخوردار نیست. مهندس هادی جلیلی کارشناس سازه با بیان این مطلب افزود: در ایران ورود یک روش نوین در صنعت ساختمان و پذیرش آن برای قشر مهندس دشوار است، اما در کشورهای دنیا همزمان با ورود یک تکنولوژی نوین، بازار فرهنگ استفاده از آن نیز آموزش داده می شود.

وی با اشاره به اینکه کشور با مشکل استاندارد مصالح ساختمانی و کمبود تکنولوژی روبرو نیست، گفت: ما مشکل فرهنگ استفاده صحیح از این تکنولوژی را داریم.

جلیلی با بیان این که ما در کشور صنعت نوین برای ساخت ساختمان نداریم ،ادامه داد: ساختمان سازی در کشور به روشی سنتی انجام می شود و هنوز این روش مورد قبول مردم است و سبب می شود ساختمانها استحکام کافی را در برابر زلزله و سایر حوادث طبیعی نداشته باشند.

جلیلی تصریح کرد: حمایت مسئولان برای ورود به صنعت نوین ساختمان کافی نیست و این وظیفه رسانه‌ها است که با حمایت‌های همه جانبه خود برپیشبرد اهداف اقتصادی نقش داشته باشند.

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: گزارش گزارش استانداردهای ساختمانی در کشور اصولی نیست