تبلیغات

شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 بخشنامه شماره 100-35084 مورخ 1390.04.19

جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل تعدیل سال 89 (شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389) با فرمت PDF

امکان دانلود فقط برای کاربران سایت مقدور است.

برای ثبت نام رایگان در سایت ، کلیک کنید.

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: شاخص های تعدیل آحاد بها شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389