تبلیغات

شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1388

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1388 بخشنامه شماره 100-6401 مورخ 1389.04.02
جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل تعدیل سال 88 (شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1388) با فرمت PDF

امکان دانلود فقط برای کاربران سایت مقدور است.

برای ثبت نام رایگان در سایت ، کلیک کنید.

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: شاخص های تعدیل آحاد بها شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1388