تبلیغات

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1387

شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1387 بخشنامه شماره 100-66406 مورخ 1388.10.19
جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل تعدیل سال 78 (شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم) با فرمت PDF

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: شاخص های تعدیل آحاد بها شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1387