تبلیغات

شاخص‌های تعدیل دوره ‌های سه ماهه اول، دوم و شاخص ‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387

شاخص‌ های قطعی تعدیل دوره ‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص ‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387 بخشنامه شماره 100-120250 مورخ 1387.12.18

جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل تعدیل سال 78 (دوره ‌های سه ماهه اول، دوم و شاخص ‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم) با فرمت PDF

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: شاخص های تعدیل آحاد بها شاخص‌های تعدیل دوره ‌های سه ماهه اول، دوم و شاخص ‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387