تبلیغات

شاخص های تعدیل آحاد بها

تعدیل در لغت به معنای برابر کردن، هم وزن نمودن و در عرف پروژه های عمرانی، متناسب نمودن قیمت های قرارداد در مدت اجرا، با استفاده از شاخص های تعدیل آحاد بها می باشد.
شاخص های تعدیل بیشتر با استفاده از مبانی مواد و مصالح ، دستمزد و ماشین آلات تعیین می شود.
ابلاغ شاخص های دوره های سه ماهه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه) ، هر سه ماه یکبار می بایست منتشر و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
لازم به یاد آوری است که بخش اقتصادی بانک مرکزی ایران نیز براساس بررسی های مستمر، شاخص بهای عمده فروشی کالا و اقلام در ایران و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ماهیانه را تعیین و به صورت مجله در دسترس واحدهای علاقمند قرار می دهد. همچنین خاطر نشان می گردد که استفاده از این شاخص ها الزامی نیست، اما در مواردی که برای آنها شاخص وجود ندارد می توان از شاخص های بانک مرکزی برای تعدیل قیمت ها استفاده نمود.

شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 بخشنامه شماره 100-35084 مورخ 1390.04.19

ادامه مطلب...

شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1389

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1389 بخشنامه شماره 100-98795 مورخ 1389.11.20

ادامه مطلب...

شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 بخشنامه شماره 100-31397 مورخ 1389.04.26

ادامه مطلب...

شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1388

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1388 بخشنامه شماره 100-6401 مورخ 1389.04.02

ادامه مطلب...

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1387

شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1387 بخشنامه شماره 100-66406 مورخ 1388.10.19

ادامه مطلب...

صفحه 1 از 2

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: شاخص های تعدیل آحاد بها