تبلیغات

استفاده از قیرهای پلیمری در شرایط اقلیمی کشور ضروری است

رییس موسسه قیر و آسفالت ایران بیان داشت: با توجه به شرایط اقلیمی مربوط به مناطق کویری، گرمسیر و سردسیر کشور استفاده از قیرهای اصلاح شده ( پلیمری) ضروری می باشد. مهندس نادری اعلام کرد: بیش از 2/3 میلیون تن قیر سالانه در کشور تولید می شود که 8/1 میلیون تن آن در جاده ها ، فرودگاه ها، بنادر و کلیه راههای ارتباطی درون و برون شهری استفاده و بیش از 600 هزار تن نیز به خارج از کشور صادر می شود.


مسیر شما: اخبار اخبار استفاده از قیرهای پلیمری در شرایط اقلیمی کشور ضروری است