تبلیغات

تدریس صنعتی سازی ساختمان در رشته مهندسی عمران دانشگاه های کشور

برای نخستین بار در کشور تدریس صنعتی سازی ساختمان در قالب واحد دانشگاهی از ترم اول سال تحصیلی 88-89 در رشته مهندسی عمران در دانشگاه های کشور آغاز شد.

به نقل از شرکت مدیریت پروژه های ایران ، در پی توافق به عمل آمده میان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شرکت مدیریت پروژه های ایران ، شرایط لازم برای گنجاندن واحد فناوری های نوین صنعت ساختمان به دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فراهم شد.
بر اساس این گزارش این درس که برای نخستین بار در ایران به عنوان واحد آموزشی به چارت آموزشی دانشگاه ها در رشته مهندسی عمران افزوده می شود، قرار است در قالب 2 واحد اختیاری و به صورت سمیناری به دانشجویان دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی ارائه شود.

براساس برنامه ریزی های شرکت مدیریت پروژه های ایران و به دنبال ابراز تمایل برخی دانشگاه های مطرح کشور، قرار است مذاکرات لازم برای تدریس این درس در دیگر رشته های مرتبط با صنعت ساختمان نیز صورت گیرد.

واحد درسی فوق به گونه ای تعریف شده که ارتباطی عمیق میان صنعتی سازی و دانشگاه را ایجاد می کند و در بردارنده موضوعات مورد اهمیت در حوزه هایی نظیر معماری، ساختمان، مدیریت و دیگر صنایع وابسته به مهندسی عمران باشد.

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: اخبار اخبار تدریس صنعتی سازی ساختمان در رشته مهندسی عمران دانشگاه های کشور