تبلیغات

آغاز ثبت نام مرحله سوم دوره‌های تخصصی مدیریت و اجرای پروژه

ثبت نام مرحله سوم دوره‌های تخصصی مدیریت و اجرای پروژهدفتر دوره‌های تخصصی مدیریت و اجرای گروه دتما پس از برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت و اجرای پروژه طی سال‌های 86 و 87 که با همکاری اساتید محترم دانشگاه‌های معتبر خارجی از جمله جورج واشنگتن آمریکا، لیل فرانسه، و دانشگاه‌های معتبر داخلی از جمله صنعتی شریف، تهران ، امیرکبیر، علم و صنعت و ... برگزار گردید، در ادامه فعالیت‌های آموزشی حرفه‌ای خود و پس از جمع‌‌بندی آراء و نظرات خبرگان صنعت کشور در عرصه نظام اجرایی ـ فنی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و صنعتی کشور مرحله سوم دوره‌های تخصصی مدیریت و اجرای پروژه را که مشتمل بر 28 عنوان کارگاه تخصصی و به مدت 470 ساعت می باشد، برگزار می‌نماید.
این مرحله از خرداد ماه سال 88 شروع خواهد شد.
علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر دوره‌های تخصصصی مدیریت و اجرا با تلفن 5-88535893 تماس حاصل نمایند.


مسیر شما: اخبار اخبار آغاز ثبت نام مرحله سوم دوره‌های تخصصی مدیریت و اجرای پروژه