تبلیغات

ایران نخستین بتن شب نمای جهان را تولید کرد

ایران نخستین بتن شب نمای جهان را تولید کردمحققان کشورمان موفق به تولید بتنی با قابلیت نوردهی شدند. این بتن که برای اولین بار در جهان تولید شده است، در طول روز نور را جذب و در شب با بازتابش نور، به محیط روشنایی می بخشد. ملک تاج خزایی، یکی از ابداع کنندگان این بتن که به تازگی در جشنواره بین المللی زنان مخترع جهان با کسب رتبه دوم در رشته ساختمان، مدال نقره را به خود اختصاص داد، اظهار داشت: بتن تولید کننده نور، در طول روز نور خورشید و یا هر نور مصنوعی را که به آن تابانده شود، جذب می کند و در طول شب، با منورشدن، سبب روشنایی محیط می شود. وی زمان منورماندن بتن فوق را حداقل ۷ ساعت و حداکثر ۳ روز بیان کرد و گفت: این زمان به درصد استفاده ماده فلورسانس در ساخت بتن بستگی دارد.

در ساخت این بتن از ترکیب ۲ ماده شیمیایی استفاده شده است که می توانند نور را جذب کنند. وی که با همکاری سکینه اسماعیلی، محقق دیگر، موفق به ساخت این بتن شده است، در توضیح کاربرد بتن شب نما گفت: می توان در جاده ها، تونل ها، پلکان و در ناحیه کف در ادارات و نمایشگاه ها از آن استفاده کرد.بتن اختراع شده در واقع یک منبع انرژی محسوب و با جذب نور سبب کاهش مصرف برق نیز می شود. این اختراع علاوه بر ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، ثبت جهانی نیز شده است.


به نقل از روزنامه خراسان - 88/2/30 - صفحه 11 دانش و فن آوری

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: اخبار اخبار ایران نخستین بتن شب نمای جهان را تولید کرد