تبلیغات

برگزاری نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی

معرفی اجمالی نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتینخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی به همراه اولین نمایشگاه دستاوردهای صنعت و دانشگاه با همکاری وزارت راه و ترابری و سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در روزهای 17 و 18 مهرماه در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌گردد.
شورای سیاستگذاری این همایش که متشکل از اساتید برجسته کشور و مدیران عالی دولتی همچون دکتر بهبهانی، دکتر نصرآزادانی، دکتر زیاری و ... می‌باشد با عنایت به سیاست جدید برگزاری همایش‌ها بر مبنای هرچه بیشتر تخصصی کردن آنها، بازده گرایی و کاربردی‌تر کردن تحقیقات علمی و پژوهش‌های متخصصین قیرو آسفالت، این همایش را در پنج محورِ مسابقات مخلوط آسفالتی، ارائه‌ مقالات در زمینه تکنولوژی آسفالت، کارگاههای تخصصی، مـیـزگرد تـخـصصـی و نمـایشـگاه بین‌المللی دستاوردهای صنعت و دانشگاه پی‌ریزی نموده است و انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت – برترین انجمن علمی دانشگاه‌‎های سراسر کشور – متولی برگزاری آن گردیده است.


اهداف و ضرورت‌های برگزاری نخستین همایش تخصصی وکاربردی مخلوط آسفالتی
برخورداری ایران از 13 همسایة آبی و خاکی، قرار گرفتن در ثقل ارتباط شرق-غرب و شمال-جنوب و واقع شدن در مناطق مهم اقتصادی از جمله خاورمیانه، آسیای میانه، جنوب کشورهای مشترک‌المنافع سبب آن شده است که کشور دارای پتانسیل فراوان به منظور عهده‌دار شدن سهم مهمی از بازار ترانزیت در منطقه و جهان باشد.
بهره‌مندی از این بازار بزرگ نیازمند سرمایه‌گذاری در قسمتهای مختلف ترانزیت کالا از جمله حمل و نقل دریایی، جاده‌ای و راه‌آهن است. در زمینۀ حمل و نقل جاده‌ای توسعة راهها علاوه بر آنکه زمینه‌ساز بهره‌مندی از صنعت ترانزیت است، موجب رونق گرفتن صنایع و آبادانی مناطق مختلف اطراف راه نیز خواهد بود. با توجه به نیاز کشور به توسعة پایدار حمل و نقل جاده‌ای، بررسی و رفع معضلات آن دارای اهمیت فراوان است.
هزینة لازم جهت احداث هر کیلومتر راه با توجه به نوع، سرعت حرکت، عرض راه و عواملی از این دست بین هفت تا پانزده میلیارد ریال است که حدود 35 درصد از این هزینه صرف انجام روسازی میگردد. علاوه بر این، توسعة راهها دارای هزینه‌های متعاقبی نیز می‌باشد که یکی از مهمترین آنها، هزینة ترمیم روسازی راهها است.
اولاً با توجه به افزایش طول راههای کشور از 25 هزار کیلومتر به حدود 100 هزار کیلومتر طی سی سال گذشته و ثانیاً عمر کوتاه روسازی راهها در کشور، هزینه‌های متعاقب نگهداری راهها در حال افزایش است و میزان بودجة اختصاص یافته به این امر به یکی از دغدغه‌های مسئولان کشور مبدل شده است. میزان سرمایه‌ای که میتواند از این طریق به هدر رود، ممکن است حتی از هزینة احداث راه نیز بیشتر شود. بنابراین در صورتیکه بودجة نگهداری راهها در کشور دارای رشد باشد، در آینده‌ای نه چندان دور کمبود بودجه در بخش نگهداری موجب کندی توسعة راهها در کشور میگردد.
همزمان با افزایش روز افزون اهمیت مسألة احداث و نگهداری بهینة راه، تجربه‌های مسئولان و مؤدیان گوناگون راههای درون شهری و برون شهری نشان داده است که با انجام نظارتهای دقیق و بهره‌مندی از تخصص در احداث راه میتوان عمر متوسط راهها را در کشور حدود سه تا پنج برابر افزایش داد. با توجه به آنچه گفته شد انجام تمهیدات لازم به منظور کاهش هزینه‌های نگهداری و نرخ رشد این هزینه‌ها با بهره‌گیری از دانش روز و تجرب
ه مسئولان مختلف و انجام تحقیقات کاربردی امری بدیهی و آشکار است.
با توجه به تخصصی‌شدن دنیای امروز این مهم نیازمند برگزاری آموزشها، همایشها و کارگاههای تخصصی وکاربردی مرتبط میباشد. در این راستا نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی به همراه اولین نمایشگاه دستاوردهای صنعت و دانشگاه با عنایت به سیاست جدید برگزاری همایشها مبنی بر هر چه تخصصی‌تر کردن آنها، بازده‌گرایی و کاربردی‌تر کردن تحقیقات علمی و پژوهشهای متخصصین قیر و آسفالت، بر آن است تا گامهای مهمی در این جهت بردارد.
کمیت
ه پژوهشی راه و ترابری سازمان علمی-پژوهشی دانشجویان عمران سراسر کشور این همایش را در پنج محور مسابقات مخلوط آسفالتی، ارائه مقاله در زمینۀ تکنولوژی آسفالت، میزگرد تخصصی، کارگاههای تخصصی، نمایشگاه دستاوردهای صنعت و دانشگاه با حضور دست‌اندرکاران این صنعت در دانشگاه علم و صنعت ایران پی‌ریزی نمود و انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران این دانشگاه –برترین انجمن علمی دانشگاههای سراسر کشور- متولی برگزاری آن گردیده است.
منشور همایش تخصصی وکاربردی مخلوط آسفالتی به شرح زیر است:
1. تعامل گسترده چهار رکن اساتید دانشگاه، صنعت، مدیران و مسئولان، دانشجویان؛
2. انتقال تجربیات بین دست‌اندرکاران این بخش؛
3. ارائ
ه راهکارهای تعامل بخش دولتی و خصوصی؛
4. اطلاع‌رسانی و آگاهی در خصوص برنامه‌ها و سیاستهای نهادهای تصمیم ساز؛
5. انتقال دغدغه‌های مدیران جهت کاربردی‌تر کردن تحقیقات دانشگاهی؛
6. ایجاد عرصه‌ای برای حضور هم
ه فعالان این بخش جهت هم‌افزایی و بهره‌مندی از تجربیات یکدیگر؛
7. ارائ
ه آموزشهای لازم به منظور بهینه‌کردن هزینه‌ها و کاهش هزینه‌ها مجریان در اجرای پروژه‌ها؛
با توجه به منشور همایش تحقق اهداف زیر در برگزاری نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی ضروری می‌نماید:
1. آشنایی دانشجویان در کلی
ه مقاطع با مباحث قیر و آسفالت از قبیل تولید، پخش و نگهداری؛
2. گسترش فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی آسفالت؛
3. آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با رشته راه و ترابری؛
4. پیشرفت علمی و کاربردی متخصصین تکنولوژی آسفالت؛
5. حل معضلات مهم رایج در زمینه آسفالت‌های مورد استفاده در کشور؛
6. ایجاد عرصه‌ای جهت برآورده کردن نیاز بخش‌های مختلف صنعت آسفالت با همکاری و تعامل یکدیگر و مسئولین؛
7. دستیابی به ویژگی‌های یک آسفالت خوب؛
8. بررسی رفتار مصالح مورد استفاده در نقاط مختلف کشور؛
این همایش که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 مهرماه در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار میشود، حضور گسترد
ه اساتید، متخصصان، محققان، مدیران، مسئولان، کارشناسان، صنعت‌گران، مشاوران، پیمانکاران، دانشجویان و کلیه اعضای جامعه بزرگ را موجب تحقق منشور و اهداف آن دانسته و از کلیه دست‌اندرکاران این صنعت برای حضور هر چه پررنگ‌تر در این همایش دعوت به عمل می‌آورد.

معرفی اجمالی نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی


مسیر شما: اخبار اخبار برگزاری نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی