تبلیغات

استفاده از بتن آماده استاندارد در ساخت و سازهای تهران اجباری شد

استفاده از بتن آماده استاندارد در ساخت و سازهای تهران اجباری شدطی بخشنامه ای از سوی معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران و در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و ضرورت رعایت استاندارد مصالح ساختمانی ، از این پس در همه ساختمان های بتنی یا فلزی با اجرای سازه ای بتنی ، صادره در مناطق 2،5و 22 ، شهرداری تهران استفاده از بتن آماده استاندارد اجباری می شود.

به نقل از رولبط عمومی معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران ، در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران و اجرای مقررات ملی ساختمان در خصوص استفاده از مصالح استاندارد در همه ساخت و سازها و نظر به اینکه استاندارد ملی بتن آماده ، مشمول مقررات استاندارد اجباری است ، به عنوان گام اول ، مالکان همه پروژه ها اعم از بتنی یا فلزی با اجزای سازه ای بتنی در محدوده مناطق 5، 2و 22 که تا کنون پروانه ساختمانی برای پلاک خود دریافت نکرده اند ، موظف هستند از بتن آماده استاندارد استفاده کنند و گواهی تضمین کیفیت بتن مورد استفاده را که توسط شرکت های تامین کننده بتن آماده دارای گواهی استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است را ارائه دهند.

بر اساس این گزارش در پلاک هایی که به دلایل محدودیت های فنی مانند عرض گذر یا معبر نامناسب ، امکان تردد ماشین آلات حمل و نقل و پمپاژ بتن مقدور نباشد ، ارائه گواهی عدم امکان تامین بتن آماده استاندارد توسط انجمن تولید کنندگان بتن آماده استاندارد به شهرداری منطقه مربوطه الزامی است .

در چنین شرایطی مهندسان مجری یا ناظر ، ملزم به ارائه طرح اختلاط بتن برای پروژه مذکور هستند و در هر مرحله بتن ریزی باید توسط یکی از آزمایشگاه های مورد تایید موسسه استاندارد ، نمونه گیری انجام و نتایج به همراه گزارش مربوطه به شهرداری اعلام شود.

بنا بر این گزارش با تاکید بر منظور کردن تمهیداتی برای انبوه سازان ، آن گروه از انبوه سازانی که دارای بنای بیش از 10 هزار متر مربع باشند ، می توانند با تامین تمامی شرایط استاندارد و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح ، نسبت به احداث ساخت بتن در محل پروژه ریال صرفا برای مصرف در پروژه خود اقدام کنند.

بر اساس این گزارش طبق بخشنامه مذکور و به دلیل اهمیت مقاوم سازی ساختمان ها و ارتقای کیفی آنها ، همه شهرداران مناطق مربوطه مکلف شدند ، کنترل های لازم و فق گردشکار مربوطه برای تضمین استفاده از بتن آماده استاندارد و مصرف صحیح آن بر اساس مقررات ملی ساختمان را به عمل آورند.

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: اخبار اخبار استفاده از بتن آماده استاندارد در ساخت و سازهای تهران اجباری شد