تبلیغات

مهندسی عمران ایران

مسابقات کشوری سازه های ماکارونی

مسابقات کشوری سازه های ماکارونیاولین دوره‌ی مسابقات کشوری سازه های ماکارونی مؤسسه‌ی آموزش عالی خاوران مشهد
زمان برگزاری :4و5 آبان ماه 89
اخرین مهلت ثبت نام : 28/7/89
محل برگزاری : سالن همایش نمایشگاه‌ بین المللی مشهد

ویژگی های مسابقه
- پخش زنده‌ی اینترنتی مسابقات
- حضور دو داورملی مسابقات پل ماکارونی در مشهد
- پوشش خبری مسابقه از طریق صدا و سیمای استانی
- حضور بیش از هفتاد تیم از دانشگاه ها و پژوهش سراهای سراسر کشور
- فراهم کردن محل اسکان برای تیم های شرکت کننده

شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 بخشنامه شماره 100-31397 مورخ 1389.04.26

مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388

به استناد ماده 6 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1352 هیات وزیران ، به پیوست نرخ فولاد و سیمان برای دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 در دو پیوست و 7 صفحه که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ، برای پرداخت ما به التفاوت خریدهای شش ماه دوم سال 1388 با توجه به بخشنامه شماره 100.142825 مورخ 1385.08.24 برای پیمان های فاقد تعدیل آحاد بهایی که با عنوان " انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا " بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 100.142825 مورخ 1385.08.24 منعقد شده اند و مشمول ضوابط پیوست شماره 5 پیمان یاد شده باشند ، برای پرداخت ما به التفاوت نرخ سیمان و فولاد از پیوست های شماره دو و سه این بخشنامه استفاده می شود.

صفحه 3 از 98


مسیر شما: مهندسی عمران