تبلیغات

فهرست ‌های بهای سال 1386

فهرست ‌بهای واحد رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته راهداری سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته شبکه توزیع آب سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته سدسازی سال 1386
رشته خطوط انتقال آب سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
فهرست ‌بهای واحد رشته آبیاری تحت فشار سال 1386

تاریخ ابلاغ: 86/05/31
تاریخ اجرا: 86/05/31
تاریخ تصویب: 86/05/31

جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل های فهرست بهای سال 1386 با فرمت PDF

مطالب نه چندان بی‌ربط