تبلیغات

فهرست‌ های بهای سال 1385

فهرست ‌بهای واحد ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته ابنیه سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته انتقال و توزیع آب روستیی سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته چاهها و قناتها سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته خطوط انتقال آب سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه ‌آهن سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته راهداری سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته سدسازی سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته شبکه توزیع آب سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
فهرست ‌بهای واحد رشته آبیاری و زهکشی سال 1385

تاریخ ابلاغ: 84/12/28
تاریخ اجرا: 85/01/01
تاریخ تصویب: 84/12/28

جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل های فهرست بهای سال 1385 با فرمت PDF

مطالب نه چندان بی‌ربط