تبلیغات

مقالات

در این بخش مقاله های مهندسی عمران، مهندسی سازه، مهندسی راه، مهندسی مکانیک خاک (ژئوتکنیک)، مهندسی جوش، مهندسی زلزله، مدیریت ساخت و مدیریت اجرایی، مهندسی شهرسازی، معماری، مهندسی آب (هیدرولوژی)، مهندسی آب و فاضلاب، مهندسی نقشه برداری، مهندسی بازرسی فنی، آزمایش های غیر مخرب و مخرب، فناوری های نوین، مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی، استاندارد و ایمنی، و کلیه گرایش های مرتبط قرار دارد.

بازدید کنندگان می توانند با بررسی و جستجو در این بخش و یا از طریق بخش جستجوی پیشرفته در فهرست اصلی مقاله و یا مقاله های مورد نظرشان را پیدا و مشاهده نمایند.

وب سایت مهندسی عمران می تواند مقاله های بازدید کنندگان را در صورت تمایل با نام خودشان منتشر و ارایه نماید.

استاندارد ایزو (ISO) - قسمت اول

استاندارد ایزو (ISO)به منظور آگاهی و آشنایی بهتر کاربران وب سایت مهندسی عمران ایران و همچنین رشد و گسترش استانداردهای ایزو در مهندسی عمران و رشته های مرتبط ، بر آن شدیم تا تعریفی از استاندارد ایزو را در دو بخش تهیه و در این وب سایت منتشر نماییم که مطلب زیر بخش اول آن می باشد.

حروف اختصاری International Organization for Standardization به مفهوم سازمان بین المللی استاندارد سازی که یک مجمع بین المللی است که سازمان های استاندارد کشورهای عضو ، آن را شکل می دهد مانند ANSI. اما به دلیل آنکه دارای اختصارات متعددی در زبانهای متعدد است ، در انگلیسی به اختصار IOS و یا در زبان فرانسوی Organisation internationale de normalization به اختصار OIN می باشد، به همین دلیل تصمیم گرفته شده تا از یک پیشوند یونانی به نام isos که تلفظ درست آن آیزو می باشد و به معنی تساوی و برابری استفاده شود.

ایزو مجموعه ای از توسعه دهنده استانداردها می باشد که به معنی شفاف سازی کلیه فعالیت های خدماتی و تولیدی است. بطوریکه برای تولید کننده و مصرف کننده تمام مراحل انجام کار مشخص و مبرهن باشد.

ایزو یک شبکه از موسسات استاندارد ملی در 147 کشور دنیا است که بر پایه یک مرکز در هر کشور و یک مرکز اصلی در شهر ژنو پایتخت کشور سویس است که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را دارد. ایزو یک موسسه غیر دولتی است . یعنی مانند سازمان ملل اعضای آن هر کدام نماینده ملی کشور خود نیستند. با این همه ایزو یک نقش مهم بین قسمت های خصمصی و عمومی بازی می کند. دلیل اول آنکه اعضای آن یا در دولت و موسسات دولتی دارای سمت هستند و یا نماینده دولت هستند. از طرف دیگر بقیه اعضا که نقش خصوصی دارند دارای نقش مهم در ارتباطات صنعتی هستند. بنابراین ایزو مانند یک پل ارتباطی عمل می کند که رضایت کسب و کار و همچنین درخواست عموم را هر دو تامین میکند.

ادامه مطلب...

پروژه ، مدیریت پروژه و کنترل پروژه

پروژه ، مدیریت پروژه و کنترل پروژهدر زبان های گوناگون و حتی در سازمانهای مختلف هر کشور در مورد واژه ‌های برنامه ، طرح یا پروژه ، مدیریت پروژه و کنترل پروژه اختلافات لغوی ، معنایی و قانونی وجود دارد ؛ از این رو چهار چوب آنان روشن و آشکار نیست و گاه به جای یکدیگر نیز استفاده می‌شوند .

برنامه ( Plan )
آرمان ها و اهداف تعیین ‌شده حکومت در سطح برنامه‌ریزی بلند مدت یا استراتژیک ، برنامه (Plan) نامیده می‌شود که این برنامه ‌ها دارای اهداف کیفی می‌ باشند . مانند برنامه توسعه صنایع شیمیایی ، برنامه توسعه شبکه راه ‌های کشوری ؛ دستیابی به این اهداف و آرمان ها در یک فاصله زمانی بلندمدت که معمولا بین ده تا بیست‌ و پنج سال است ، امکانپذیر می‌باشد .

طرح ( Program )
پس از اینکه برنامه‌ ها در سطح برنامه ‌ریزی بلندمدت مشخص گردیدند ، هر برنامه در سطح برنامه ‌ریزی میان ‌مدت یا تاکتیکی توسط مدیریت طراز اول یا سیستم اجرایی کشور به مجموعه ‌ای از طرح ها (Program) یا برنامه ‌های اجرایی تفکیک می‌شود که شامل مجموعه ‌ای از تصمیمات مقطعی یا اجرایی هستند که ظرف پنج تا ده سال آینده باید اجرا و به نتایج موردنظر برسند .

پروژه ( Project )
هر طرح در سطح برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یا اجرایی توسط واحدهای ستادی یا سطوح مدیریت میانی نظام اجرایی کشور به مجموعه کارها و عملیاتی که آن را پروژه (Project) می‌نامند ، تبدیل و تقسیم می‌شود .

پروژه را اینگونه تعریف می ‌نماییم :
یک پروژه مجموعه ‌ای از فعالیت ها می باشد که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می ‌گیرد . پروژه ‌ها شامل فعالیت هایی هستند که باید در تاریخ های مشخص و تعیین شده ، با هزینه‌ هایی معین و کیفیت تعریف ‌شده ‌ای به انجام رسند ؛ لازمه موفقیت هر پروژه ، دستیابی توام به هر سه پارامتر زمان ، هزینه و کیفیت مشخص است و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده ، می‌تواند به انجام پروژه ‌ای ناموفق و غیر اقتصادی منجر شود .

ادامه مطلب...

مطالعه پارامتریک بر یک اتصال RBS جدید با کاهش در ارتفاع جان تیر - قسمت 3

بحث در نتایج مطالعات پارامتریک و انتخاب اتصال بهینه
به منظور انتخاب اتصال بهینه 18 نمونه اتصال با کاهش موضعی در جان تیر با پارامتر های برش مختلف (a ، b ، c)، مورد تحلیل قرارگرفتند. روند کار به این شکل بود که در هر تحلیل تنها یکی از پارامتر های برش محلی در تیر a ، b یا c با گام های کوچک افزایش یا کاهش می یافتند. عملکرد نمونه با این تغییر، بر اساس معیار های فوق الذکر با نمونه های پیشین در مطالعه حاضر ( مطابق جدول 1) مقایسه می گردید و سپس بهترین اندازه برآورد شده برای پارامتر بر نمونه اعمال شده و در مرحله بعد همین عمل مشابها روی پارامتر دیگری آغاز می گردید.
هدف رسیدن به اندازه های برش موضعی در تیر بود که بهترین عملکرد را بر اساس معیار های ذکر شده برای اتصال داشته باشند. خلاصه ای از تحلیل های انجام گرفته در جدول 1 آمده است. در جدول 1 ردیف 1 تا 18 مربوط به نمونه های اتصال با کاهش در جان است و نمونه شماره 19 اتصال استخوانی با طراحی بر اساس مرجع [ 5] است که نتایج آن به منظور مقایسه با اتصال با کاهش در جان آورده شده است. از جدول 1 می توان مقایسه ای بین اطلاعات خروجی از تحلیل هر نمونه با نمونه دیگر را به دست آورد.
اولین نمونه ی ساخته شده با شماره (1) در جدول 1 با پارامتر های برش مطابق با آزمایش انجام شده توسط Sean Wilkinson [12] طراحی و تحت بار گذاری چرخه ای قرار گرفت. سپس با ثابت نگه داشتن سایر ابعاد نمونه، پارامتر a از مقدار صفر در اولین آزمایش به مقادیر 0.25d ، 0.5d ، 0.75d و d در تحلیل های 2 تا 5 تغییر پیدا کرد تا عملکرد اتصال با تغییر در پارامترa بررسی گردد (d ارتفاع تیر است).

ادامه مطلب...

مطالعه پارامتریک بر یک اتصال RBS جدید با کاهش در ارتفاع جان تیر - قسمت 2

ارزش گذاری معیار های انتخاب اتصال بهینه
لازم به ذکر است که مهمترین هدف در استفاده از اتصال کاهش یافته، دور کردن تمرکز تنش از اتصال و چشمه اتصال می باشد. در مطاعه حاضر ، ابتدا اطلاعات خروجی هر تحلیل بر اساس اهمیت طبقه بندی می گردند. این طبقه بندی به قرار زیر است:
1. موفقیت در دور نمودن تمرکز تنش از چشمه اتصال و اتصال تیر به ستون و نیز کمینه بودن کمانش های موضعی بال و جان وکمانش جانبی و پیچشی تیر
به عنوان مثال شکل (a)-2 دیاگرام تنش von mises سه بعدی در تغییر مکان 15cm انتهای تیر برای اتصال با کاهش گوه شکل در ارتفاع جان تیر و شکل (b)-2 دیاگرام تنش von mises سه بعدی در تغییر مکان 15cm انتهای تیر برای اتصال ساده تیر به ستون را نشان می دهند. خاطر نشان می سازد که معیار von mises یک معیار معتبر برای تشخیص شروع تسلیم در مصالح شکل پذیر تحت تنش های مرکب سه بعدی است و مطابق این معیار هنگامی که تفاوت تنش های اصلی در ماده به مقدار مشخصی می رسد، ماده دچار تسلیم شده و جاری می گردد.
با توجه به اشکال (a ، b)-2 بسیار واضح است که در شکل (a)-2 تمرکز تنش از اتصال و چشمه اتصال دور شده و در شروع ناحیه کاهش یافته تمرکز یافته است ولی در شکل (b)-2 تمرکز تنش مستقیما متوجه چشمه اتصال و ناحیه جوش بال تیر به ستون شده است. اگر تمرکز تنش در اتصال بال تیر به ستون رخ دهد موجب شکست جوش بال تیر به ستون می گردد و در نهایت سبب گسیختگی کلی اتصال می شود. پس نمونه شکل (a)-2 در دور کردن تمرکز تنش از بر ستون بسیار موفق تر از نمونه شکل (b)-2 عمل کرده است. اما به دلیل کاهش محلی در مقطع تیر در مدل شکل (a)-2 ، کمانش های جانبی بال و جان و کمانش پیچشی جانبی در تیر اتفاق افتاده است که خود سبب کاهش مقاومت در تیر می گردد. بنابراین در طراحی اتصال بهینه کاهش یافته باید اثرات منفی کاهش مقاومت ناشی از کمانش و پیچش تیر نیز مد نظر قرار گیرد.

 

ادامه مطلب...

مطالعه پارامتریک بر یک اتصال RBS جدید با کاهش در ارتفاع جان تیر - قسمت 1

مطالعه پارامتریک بر یک اتصال RBS جدید با کاهش در ارتفاع جان تیرخلاصه
در اتصالات RBS با کاهش موضعی مقطع تیر در مجاورت ستون از تمرکز تنش در محل اتصال جلوگیری می گردد و محل ایجاد مفصل پلاستیک از اتصال به مقطعی از تیر در نزدیکی بر ستون منتقل می شود. نوع خاصی از اتصال RBS معروف به اتصال استخوانی ( Dogbone ) که در آن بال های تیر به صورت قوسی از دایره برش یافته است ، عملکرد بسیار خوبی در مقابله با بارهای لرزه ای نشان داده است. در تحقیق حاضر نوعی از اتصال RBS با اعمال کاهش موضعی در جان تیر به منظور دستیابی به حالت بهینه آن مورد مطالعه پارامتریک اجزا محدود قرار گرفت و با اتصالات مشابه نظیر اتصال استخوانی مورد مقایسه قرار گرفت. برای اتصال مورد مطالعه عملکرد خوبی در دور کردن مفصل پلاستیک از اتصال به همراه شکل پذیری بالا، اتلاف انرژی زیاد و مقاومت خوب مشاهده گردید.

مقدمه
قبل از زلزله ی 1994 Northridge قاب های فولادی مقاوم در برابر خمش با اتصالات جوشی، در مناطق لرزه ای و زلزله خیز آمریکا بسیار معمول بودند. در این ، قاب ها از اتصالات گیردار جان پیچی و بال جوشی BWWF ( Bolted Web Welded Flange ) استفاده می شد. با مطالعات آزمایشگاهی مجدد بر اتصال BWWF شکل پذیری و اتلاف انرژی بسیار کم و شکست ترد در جوش های بال تیر به ستون در تغییر مکان های اندک برای آن مشاهده گردید [1-4].

ادامه مطلب...

صفحه 7 از 23

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: مقالات