تبلیغات

مقالات

در این بخش مقاله های مهندسی عمران، مهندسی سازه، مهندسی راه، مهندسی مکانیک خاک (ژئوتکنیک)، مهندسی جوش، مهندسی زلزله، مدیریت ساخت و مدیریت اجرایی، مهندسی شهرسازی، معماری، مهندسی آب (هیدرولوژی)، مهندسی آب و فاضلاب، مهندسی نقشه برداری، مهندسی بازرسی فنی، آزمایش های غیر مخرب و مخرب، فناوری های نوین، مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی، استاندارد و ایمنی، و کلیه گرایش های مرتبط قرار دارد.

بازدید کنندگان می توانند با بررسی و جستجو در این بخش و یا از طریق بخش جستجوی پیشرفته در فهرست اصلی مقاله و یا مقاله های مورد نظرشان را پیدا و مشاهده نمایند.

وب سایت مهندسی عمران می تواند مقاله های بازدید کنندگان را در صورت تمایل با نام خودشان منتشر و ارایه نماید.

بررسی رفتار لرزه ای و طراحی لرزه ای دیوارهای برشی فلزی مرکب - 3

نتایج آزمایشات انجام شده بر روی دو نمونه از دیوارهای برشی مرکب
هدف اصلی این پروژه آزمایشگاهی، انجام آزمایش های بارگذاری تناوبی بر روی دو نمونه از دیوارهای برشی مرکب می باشد تا نظرات و توصیه های طراحی و مدل سازی بهبود پیدا کند . دو نمونه دیوار برشی مرکب، سیستم با بر جانبی ترکیبی می باشند که در آن ها دیوار برشی مرکب در میان قاب خمشی قرار گرفته اند.
تنها تفاوت میان دو نمونه دیوار پیشنهاد شده در این مقاله این است که در یکی از نمونه ها یک درز بین دیوار بتنی و تیرها و ستون های اطراف پانل آن وجود دارد ولی در نمونه دیگر هیچ درزی وجود ندارد و بتن به طور مستقیم در معرض بارهای وارده از تیرها و ستون های اطراف پانل می باشد . همانگونه که در ادامه نشان داده می شود، همین تفاوت به ظاهر ساده، منجر به تفاوت قابل توجهی در عملکرد دیوار همانند شکل پذیری و کاهش آسیب پذیری شده است.

شکل( ٥) نمایی از دیوارهای برشی مرکب با درز و بدون درز
شکل( ٥) نمایی از دیوارهای برشی مرکب با درز و بدون درز


نمونه های آزمایشی
نمونه های آزمایش عبارت هستند از یک قاب دو طبقه یک دهانه که با مقیاس 0.5 ساخته شده اند. نمونه ها خواص مشابه و یکسانی دارند به جز اینکه یکی از نمونه ها دارای درزی به اندازه 1.25 اینچ اینچ بین دیوار بتنی و تیرها و ستونهای فولادی تعبیه شده است. ورق فولادی مورد استفاده در نمونه ها از نوع A36 است . تیرها و ستونها از نوع فولاد A572 هستند . دیوار بتنی در نمونه ها یک دیوار بتنی پیش ساخته است که به وسیله پیچهای A325 با قطر 0.5 اینچ به ورق فولادی متصل شده است.
بتن مورد استفاده در نمونه ها دارای Fc=4000 psi می باشد. دیوار بتنی پیش ساخته در آزمایشگاه قالب گیری و ساخته شد و اتصالات تیر به ستون در نمونه ها از نوع اتصالات خمشی است.

ادامه مطلب...

بررسی رفتار لرزه ای و طراحی لرزه ای دیوارهای برشی فلزی مرکب - 2

مثالی از کاربرد دیوارهای برشی فلزی مرکب
مهندسان عمران دیوار برشی فلزی مرکبی را در یک بیمارستان در سانفرانسیسکو به کار بردند . این ساختمان مثال خوبی از کاربرد آسان دیوار برشی فلزی مرکب در ساختمان یک بیمارستان در منطقه با خطر نسبی زلزله زیاد مثل کالیفرنیا می باشد. مهندسان سازه بعد از بررسی تحلیل دینامیکی سازه متوجه نیروی بسیار بزرگ جانبی در سازه شدند که در نتیجه نیاز به یک دیوار برشی بتنی مسلح تنها به ضخامت 4feet دارد . این دیوار برشی هم از نظر معماری غیر قابل قبول است و هم وزن سازه را افزایش داده که باعث افزایش نیروهای طراحی می شود .نصب دیوار برشی فلزی مرکب دراین بیمارستان راه بسیار مناسبی بود که اجرا شد . این دیوار برشی شامل یک دیوار برشی فلزی که دو طرف آن توسط دیوارهای بتنی مسلح پوشیده شده است و به تیر و ستون های مرزی جوش شده است و رابط های برشی آن عبارتند از بست هایی که از میان سوراخ های صفحه فلزی و جان تیرهای مرزی، عبور کرده است.

توصیه های طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مرکب
در طراحی سیستمهای باربر جانبی در مناطق زلزله خیز دو موضوع اساسی باید مد نظر باشد. ابتدا اینکه سیستم دارای شکل پذیری کافی برای جذب انرژی مناسب در سازه باشد و دیگر اینکه باید دارای مقاومت کافی برای ایجاد سختی در سازه در جهت کنترل تغییر مکان جانبی باشد. بدین منظور باید سعی شود در سیستم های باربر جانبی که در سازه به کار می بریم مد شکست شکل پذیر قبل از مد شکست ترد به وقوع به پیوندد و ابتدا رفتار غیر ارتجاعی ( خمیری ) در اعضایی که وظیفه تحمل بار های جانبی را دارند صورت پذیرد و در صورت نیاز در لحظات پایانی زلزله در اعضایی که وظیفه تحمل بار های ثقلی را دارند گسترش پیدا کند و به این ترتیب از تخریب پیشرونده اعضای سازهای و غیر سازه ای تحت زلزله جلوگیری به عمل می آید.

ادامه مطلب...

بررسی رفتار لرزه ای و طراحی لرزه ای دیوارهای برشی فلزی مرکب - 1

این مقاله در مورد رفتار لرزه ای و طراحی لرزه ای دیوارهای برشی فلزی مرکب است . دیوار برشی فلزی مرکب یک صفحه فلزی جوش شده به ستون های عمودی و تیرهای افقی است. که در یک یا دو طرف آن دیوار بتنی مسلح قرار دارد و فولاد و بتن به وسیله یک سری رابط های مکانیکی (پیچ یا گل میخ) به هم متصل شده اند و تشکیل یک دیوار برشی مرکب را داده اند .
دیوار برشی مرکب در تعداد کمی از ساختمان های آمریکا و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است . این دیوارها برای ساختمان های با اهمیت زیاد که پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره برداری از آنها بطور غیر مستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات در نواحی زلزله زده می شود مانند بیمارستان ها ارائه و مورد بحث قرار گرفته است.
به تازگی دو نمونه از دیوارهای برشی های مرکب در دانشگاه کالیفرنیا مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفته است که نتایج آزمایشات به صورت خلاصه در این مقاله آمده است.

مقدمه
سیستم مهاربندی جانبی که در این مقاله معرفی شده است از یک دیوار برشی فلزی (SSW) به همراه دیوار بتنی مسلح که در یک یا دو سمت صفحه فلزی قرار می گیرد، تشکیل شده است . پیوند دیوار بتنی و صفحه فلزی بوسیله رابطه ای مکانیکی مثل گل میخ برشی یا پیچ تامین می شود.
در ضوابط لرزه ای آیین نامه AISC این سیستم مهار بندی به نام دیوار برشی فلزی مرکب (Composite Steel Plate Shear Walls) و یا به اختصار C-SPW معرفی شده است و این سیستم در سال های اخیر در بعضی از ساختمان های بلند و یا در سازه های با اهمیت زیاد همچون بیمارستان ها بکار رفته و این پدیده نوین به سرعت رو به گسترش می باشد.
در این مقاله اطلاعات کلی از دیوار برشی فلزی مرکب، موارد استعمال ، رفتار لرزه ای، نتایج آزمایشات انجام شده بر روی دو نمونه از دیوارهای برشی مرکب و توصیه هایی در مورد طراحی این سیستم جدید در سازه های با مهاربند جانبی بیان شده است

اجزای اصلی یک دیوار برشی فلزی مرکب
یک دیوار برشی مرکب از دیوار برشی فلزی، دیوار بتنی، رابط های برشی، تیر و ستون های مرزی، اتصالات دیوار برشی فلزی به تیر و ستون های مرزی و اتصالات تیر به ستون تشکیل شده است که در ادامه به معرفی این اجزا و نقش آنها در کل سیستم پرداخته می شود.

ادامه مطلب...

رشته مهندسی عمران

مهندسی عمرانهنگامی که وارد یک شهر می‌شوید، در نگاه اول چه می‌بینید؟ ساختمان‌ ها؟ راه ‌ها؟ پل‌ ها؟ فرودگاه و پایانه‌ های مسافربری؟ همه این ها و هر‌آنچه که مربوط به عمران و نوسازی می‌شود، در حیطه فعالیت یک مهندس عمران قرار دارد. به عبارت دیگر مهندسی عمران بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران کشور است؛ یعنی هر چیزی‌ که‌ به‌ آبادی‌ یک‌ کشور باز می‌گردد، مانند سد، فرودگاه‌، جاده‌، برج‌، تونل‌، دکل ‌های‌ مخابرات‌، ساختمان‌ های‌ مقاوم‌ در مقابل‌ زلزله‌، سیل‌ و آتش‌، نیروگاه‌ های‌ برق‌ و مصالح‌ سبک‌، ارزان‌ و با کیفیت‌ مناسب‌ برای‌ ساخت‌ و ساز، در حیطه‌ کار مهندس‌ عمران‌ قرار می ‌گیرد. زیرا در تمام‌ زمینه‌ های‌ عمرانی‌ در آغاز به‌ یک‌ مهندس‌ کارآمد نیاز داریم‌ تا علاوه‌ بر رعایت‌ جنبه ‌های‌ فنی‌ و اجرایی‌، اقتصادی‌ نیز عمل‌ کند. چون‌ اقتصادی‌ بودن‌ یک‌ اصل‌ در مهندسی‌ عمران‌ است‌. این‌ رشته‌ در سطح‌ کارشناسی‌ دارای‌ دو گرایش‌ عمران‌ ـ عمران‌ و عمران‌ ـ نقشه ‌برداری‌ است‌.

گرایش‌ عمران‌ ـ عمران (مهندس عمران)
دانشجوی‌ مهندسی‌ عمران‌ ـ عمران‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ سازه‌، خاک‌ و پی‌، راه‌ و ترابری‌ و هیدرولیک‌ را مطالعه‌ می‌کند؛ یعنی‌ از یک‌ سو به‌ طراحی‌ و نحوه‌ ساخت‌ اسکلت‌ ساختمان ‌ها و سایر بناهای‌ فنی‌ مثل‌ پل‌، فرودگاه‌ و تونل‌ پرداخته‌ و از سوی‌ دیگر به‌ مطالعه‌ رفتار زمین‌ بناهای‌ فنی‌ می‌پردازد تا براساس‌ نوع‌ خاک‌ زمین‌ مورد نظر، شکل‌ و شالوده‌ سازه‌ای‌ را که‌ قرار است‌ ساخته‌ شود، طراحی‌ کند. همچنین‌ مهندس‌ گرایش‌ عمران‌ به‌ برنامه ‌ریزی‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌ شهری‌ و درون‌ شهری‌، طراحی‌ راه‌ ها از نظر هندسی‌، زیرسازی‌ و روسازی‌ پرداخته‌ و اطلاعات‌ عمومی‌ خوبی‌ نیز در مورد هیدرولیک‌ به‌ دست‌ می‌آورد.

درس ‌های‌ رشته مهندسی عمران‌ در طول‌ دانشگاه
دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش ‌های‌ مختلف مهندسی‌ عمران‌:
ریاضیات‌ عمومی‌، فیزیک‌ عمومی‌، برنامه ‌نویسی‌ کامپیوتر، آمار و احتمالات‌ مهندسی‌، محاسبات‌ عددی‌، استاتیک‌، دینامیک‌، مقاومت‌ مصالح‌، مکانیک‌ خاک‌، زمین‌شناسی‌ مهندسی‌، متره‌ و برآورد پروژه‌.

ادامه مطلب...

استاندارد ایزو (ISO) - قسمت دوم ( پایانی)

استاندارد ایزو (ISO)دسته بندی استانداردهای ایزو
استاندارد ISO 9001 که توسط کمیته TC 176 سازمان ایزو تدوین شده است برای اولین بار به طور رسمی در سال 1994 منتشر شد. با ورود آن به ایران از همان سالهای اول اخذ گواهینامه توسط برخی شرکت های بزرگ، روند درخواست این استاندارد ها افزایش یافت به طوریکه در حال حاضر اکثر شرکت های بزرگ و حتی کارگاههای کوچک موفق به اخذ این گواهینامه شده اند. نکته قابل توجه آن است که در برخی کشورهای اروپایی سوپرمارکت، پزشک، راننده تاکسی یا حتی خانواده ها که بر اساس استاندارد به آنها سازمان اطلاق می شود، نیز موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2000 شده اند.

با گذشت چند سال از ویرایش سال 1994، الزامات استاندارد به ویرایش سال 2000 تغییر یافت به طوریکه از دسامبر سال 2003 دیگر گواهینامه های ISO 9001:1994 باطل شد. در ویرایش قدیم سه سری استاندارد ISO 9001 ویژه سازمان های تولیدی و طراحی محصول یا خدمات، ISO 9002 ویژه سازمانهای تولیدی یا خدماتی و ISO 9003 خاص سازمان های بازرسی وجود داشت، اما در سال 2000 این سه سری استاندارد درهم ادغام شد و فقط یک استاندارد ISO9001:2000 منتشر شد. متاسفانه با وجودباطل شدن استاندارد ISO 9002 هنوز هم شاهد تبلیغات برخی شرکت ها به جهت دارا بودن این استاندارد در رسانه ها هستیم.

بنابراین دسته بندی استانداردهای ایزو به تفکیک زیر می باشد:
1- سیستم‌های مدیریت کیفیت، سری استانداردهای ISO 9000
2- سیستم‌های مدیریت زیست محیطی، سری استانداردهای ISO 14000
3- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، سری استانداردهای OHSAS 18001
4- ISO/TS 16949:2002

ادامه مطلب...

صفحه 6 از 23

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: مقالات